Blog

Wojciech Wrona, Prezes, Polski Klub Biznesu, Irlandia

„Tomasz J. Kaplan jest członkiem Polskiego Klubu Biznesu w Irlandii od 2010 roku.
Tomasz aktywnie angażuje się w działalność i rozwój Klubu.
Jest współorganizatorem polonijnych konferencji i spotkań biznesowych w Irlandii.
Stanowi bezcenne źródło fachowej wiedzy w zakresie prowadzenia firmy
i podatków w Irlandii i Unii Europejskiej.”