Podatki

Aby uniknąć płacenia zbyt dużo podatków, skorzystaj z dobrej porady. Możesz legalnie domagać się ulg z tytułu wydatków na lekarza oraz przepisane leki, wynajmu mieszkania, opłat za edukację oraz wielu innych. Irlandzki Revenue niezwłocznie wysyła czeki ze zwrotami.